Εμφανίσεις: 2726

H προώθηση ενός δικτυακού τόπου ξεκινά από τη στιγμή της δημιουργίας του και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ''διαφημιστεί'' ένας δικτυακός τόπος. Κάποιοι από αυτούς είναι οικονομικοί, κάποιοι όχι. Κάποιοι είναι αποτελεσματικοί και κάποιοι από αυτούς λιγότερο αποτελεσματικοί. Όπως και να έχει όμως, όλοι συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της κίνησης ενός δικτυακού τόπου και κατ' επέκταση στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών της δημιουργίας του.

Η προώθηση της ιστοσελίδας ξεκινά από την περίοδο κατασκευής του, όπου μια σειρά τεχνολογικών παραγόντων και παραμετροποίησης βοηθούν στην ευκολότερη μελλοντική ευρεσή του από τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες.

Με το πέρας της δημιουργίας του δικτυακού τόπου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη καμπάνια προώθησης, η οποία μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει:

Η ΙΜΜΚΟ διαθέτει την τεχνογνωσία και παρέχει μια μεγάλη σειρά υπηρεσιών προώθησης των δικτυακών τόπων. Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και λαμβάνοντας υπόψη τους εξειδικευμένους στόχους, τις οικονομικές δυνατότητες και φυσικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η ΙΜΜΚΟ σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες και συνεπείς καμπάνιες προώθησης.