Εμφανίσεις: 2135

Για τη δημιουργία του δικτυακού τόπου υπάρχουν και πάλι δύο στρατηγικές επιλογές. Η πρώτη είναι η επιχείρηση να δημιουργήσει η ίδια τις ιστοσελίδες της. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η προμήθεια ειδικών λογισμικών για τη δημιουργία ιστοσελίδων, γραφικών, μεταφοράς αρχείων, κ.ά., καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση των προγραμμάτων αυτών.

Η δεύτερη επιλογή είναι η ανάθεση της δημιουργίας του δικτυακού τόπου σε τρίτους. Οι "τρίτοι", δηλαδή οι εταιρίες που κατασκευάζουν ιστοσελίδες διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και φυσικά την τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα µε τις επιθυμητές υπηρεσίες και εφαρμογές που θα ενσωματωθούν στο δικτυακό τόπο και ανάλογα µε τον αριθμό των ιστοσελίδων.

Πολύ συνοπτικά, τα σημαντικά βήματα για την δημιουργία ενός δικτυακού τόπου είναι:

Με το πέρας των παραπάνω διαδικασιών ο δικτυακός τόπος είναι έτοιμος για τους χρήστες του Διαδικτύου. Αλλά για έναν επιτυχημένο δικτυακό τόπο, η διαδικασία δε σταματά εκεί. Για την ακρίβεια τώρα αρχίζει.

Δείτε περισσότερα.