Συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης στο internet

Κατηγορία: Άρθρα Εμφανίσεις: 3363

Κατά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο πρέπει να διασφαλίζεται το δυνατόν καλύτερα η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των υπολογιστικών συστημάτων.

Εφαρμόζοντας μερικούς, απλούς κανόνες κατά εκείνων (hackers, crackers) που κακόβουλα προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση, μπορούμε να συνδεθούμε, απρόσκοπτα πλέον, στο Διαδίκτυο.

Οι κανόνες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: