Τι ισχύει για τα domain names με κατάληξη [.gr]?

Κατηγορία: Άρθρα Εμφανίσεις: 6370

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία διεύθυνση που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με ένα δικτυακό τόπο.

Το domain name αποτελείται συνήθως από τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την τεχνολογία που υποστηρίζει τον δικτυακό τόπο και είναι το γνωστό (www). Το δεύτερο μέρος είναι το όνομα του οργανισμού που δημιουργεί το δικτυακό τόπο (π.χ. onoma) και το τρίτο είναι ενδεικτικό του τόπου εγκατάστασης του οργανισμού (π.χ. gr ή uk) ή της ιδιότητας του οργανισμού (π.χ. com ή edu).

Έτσι ένα Domain Name θα έχει την μορφή www.onoma.gr. Η διαχείριση των ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] ο οποίος συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και καθορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για κάθε νέα εκχώρηση ή ανανέωση.

Στον Κανονισμό, ορίζονται δυο βασικές οντότητες:

Ένα Όνομα Χώρου σε [.gr] αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) έως εξήντα (60) χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης [.gr]. Για τα Ονόματα με ελληνικούς χαρακτήρες, ο περιορισμός των εξήντα (60) χαρακτήρων αφορά στο μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (punycode).

Δικαίωμα για την απόκτηση ενός ή περισσοτέρων domain names σε [.gr] έχουν όλοι, ενώ η διάρκεια καταχώρησης ενός domain name με κατάληξη [.gr] είναι διετής.