Ποια είναι τα κυριότερα είδη λογισμικών?

Κατηγορία: Συχνές Ερωτήσεις

Δύο είναι τα κυριότερα είδη λογισμικών: