Τι είναι το web-based λογισμικό?

Κατηγορία: Συχνές Ερωτήσεις

Το web-based λογισμικό είναι λογισμικό εφαρμογών το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου και ενός κοινού σελιδομετρητή (web-browser). Ο σελιδομετρητής απλά χρησιμοποιείται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της εφαρμογής και του τοπικού υπολογιστή του χρήστη. To web based λογισμικό ''τρέχει'' σε έναν, αποκλειστικά για αυτό, server ενώ ο χρήστης συνδέεται μέσω του σελιδομετρητή, εισάγοντας το Όνομα Χρήστη (login name) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί εξαρχής. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή είναι πλέον ανεξάρτητη του υπολογιστή, γεγονός που της δίνει πλεονεκτήματα όπως: