Χανιά 28210 58290 | News | F.A.Q. | Blog

Πακέτα Προσφορών

Στην ΙΜΜΚΟ πιστεύουμε ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι για όλους!

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα (δυσμενή) οικονομική συγκυρία, η ΙΜΜΚΟ προσφέρει κατά διαστήματα στις επιχειρήσεις ειδικά προγράμματα ευκαιρίων για τη δημιουργία και την προώθηση ιστοσελίδων.

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Στην ΙΜΜΚΟ γίνεται προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες / προϊόντα να είναι προσιτές / ά σε όλους χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής επιδότηση.

Παρόλα αυτά σήμερα, δίνεται η δυνατότητα σε πολλές ομάδες ενδιαφερομένων (επιχειρήσεις, οργανώσεις, οργανισμοί δημοσίου δικαίου, κ.ά) να επιδοτηθούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (κυρίως του ΕΣΠΑ).

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Λογισμικού

Συχνά υπάρχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις που δε μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα λογισμικά που είναι ευρέως διαθέσιμα.

Το εξειδικευμένο λογισμικό μπορεί να εξυπηρετεί ποικίλους κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και προσωπικούς σκοπούς. Παραδείγματα τέτοιου λογισμικού είναι εφαρμογές που αφορούν:

  • Τη διαχείριση πελατών / πολιτών / μελών
  • Τη διαχείριση έργων
  • Την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
  • Τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων
  • Τις εφαρμογές εύρεσης εργασίας, κ.ά

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου (website) προϋποθέτει τεχνολογικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό

Το πρώτο βήμα πριν τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι ο προσδιορισμός της "στρατηγικής". Οι δικτυακοί τόποι είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούν να επιτευχθούν πολλοί και διαφορετικοί επιχειρηματικοί, κοινωνικοί και προσωπικοί σκοποί. Η διαμόρφωση μιας επιτυχημένης στρατηγικής απαιτεί την ανάλυση πολλών παραγόντων, γνώσης και εμπειρίας. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, η ΙΜΜΚΟ δίνει μεγάλη έμφαση στο στάδιο αυτό και συνεργάζεται στενά με τους ενδιαφερόμενους.

Γρήγορη Επικοινωνία

  info (@) immko.gr
Χανιά 2821058290

  Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας

 

Βρείτε μας στον χάρτη

Για την IMMKO

Ολοκληρωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες από το 2007. Ο τεχνολογικός σας συνεργάτης!

Γ.Ε.ΜΗ.: 073370358000

Newsletter

Μάθετε ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις, επιτυχημένες πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και τα τελευταία νέα της ΙΜΜΚΟ από το μηνιαίο μας newsletter!