Εμφανίσεις: 2702

Η ΙΜΜΚΟ στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της με το Επιμελητήριο Χανίων και το Δήμο Σούδας, συνεργάστηκε στενά με τους φορείς κατά την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση και Λειτουργία Ασύρματων Τοπικών Δικτύων σε Χώρους Εργασίας Δημόσιων Φορέων" του Μέτρου 4.2 του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν και από τους δυο φορείς στην "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." εγκρίθηκαν, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασιες για την εγκατάσταση ασύρματων τοπικών δικτύων στο κτίριο του Επιμελητηρίου και στο Ναυταθλητικό Κέντρο του Δήμου Σούδας. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την προσβασιμότητα εργαζομένων και επισκεπτών στο Διαδίκτυο και κατ' επέκταση την προσβασιμότητα και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς προς κάθε ενδιαφερόμενο.