Κατασκευή Ιστοσελίδας

Κατηγορία: Ενδιαφέρομαι για... Εμφανίσεις: 7808

Η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου (website) προϋποθέτει τεχνολογικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό

Το πρώτο βήμα πριν τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι ο προσδιορισμός της "στρατηγικής". Οι δικτυακοί τόποι είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούν να επιτευχθούν πολλοί και διαφορετικοί επιχειρηματικοί, κοινωνικοί και προσωπικοί σκοποί. Η διαμόρφωση μιας επιτυχημένης στρατηγικής απαιτεί την ανάλυση πολλών παραγόντων, γνώσης και εμπειρίας. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, η ΙΜΜΚΟ δίνει μεγάλη έμφαση στο στάδιο αυτό και συνεργάζεται στενά με τους ενδιαφερόμενους.

Πολύ συνοπτικά, τα επόμενα σημαντικά βήματα για τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου είναι:

Με το πέρας των παραπάνω διαδικασιών ο δικτυακός τόπος είναι έτοιμος για τους χρήστες του Διαδικτύου. Αλλά για έναν επιτυχημένο δικτυακό τόπο, η διαδικασία δε σταματά εκεί. Για την ακρίβεια τώρα αρχίζει.

Οι ενδιαφερόμενοι δε θα πρέπει να ξεχνούν ότι κάθε δικτυακός τόπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η κατασκευή του, όσο επιτυχημένη και να είναι, δεν εξασφαλίζει την επιτυχία του. Απαιτούνται ενέργειες όπως:

Η ΙΜΜΚΟ προτείνει σε κάθε ενδιαφερόμενο να συνυπολογίσει όλα τα παραπάνω πριν την ανάπτυξη του δικτυακού του τόπου, καθώς και να εμπιστευτεί εξειδικευμένους συνεργάτες που θα μπορέσουν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες.