ΟΕΣΚ

Κατηγορία: Web Design Εμφανίσεις: 4774

oesk capture

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ - www.oesk.gr) εμπιστεύτηκε την ΙΜΜΚΟ για την κατασκευή της διαδικτυακής της πύλης.

Σκοπός τη ΟΕΣΚ είναι η ανάπτυξη και διάδοση του εμπορικού πνεύματος, η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την τάξη και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, καθώς και η κοινωνική, επαγγελματική και ηθική εξύψωση αυτών, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Η συνένωση της εμπορικής τάξης με την ίδρυση τριτοβάθμιας Οργάνωσης για την καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων. Στο oesk.gr θα παρέχεται πλούσια πληροφορία, καθώς και χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία, στους εμπόρους και επαγγελματίες της Κρήτης.

Δείτε τη νέα δικτυακή πύλη της ΟΕΣΚ.