Εξειδικευμένα Λογισμικά

Κατηγορία: services Εμφανίσεις: 6623

software development cycleΗ πληροφορική έχει κατακτήσει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και δίνει λύσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα.

Στην ΙΜΜΚΟ επενδύουμε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών (συστημάτων) που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές των εταιρειών/ οργανισμών που θα τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Ενδεικτικά τέτοια συστήματα είναι:

Για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του εξειδικευμένου λογισμικού, η ΙΜΜΚΟ συνεργάζεται στενά με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό και ακολουθεί ένα πλήθος επιστημονικών και τεχνολογικών μεθοδολογιών.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των λογισμικών που αναπτύσσει η ΙΜΜΚΟ είναι ότι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην τεχνολογία του διαδικτύου (web-based systems), γεγονός που τους επιτρέπει να συνδεθούν άμεσα ή μελλοντικά σε δίκτυα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες πολλών και διαφορετικών χρηστών, χωρίς να υστερούν σε ασφάλεια και αξιοπιστία.