Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα"

Κατηγορία: the news Εμφανίσεις: 2716

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορηγούνται δράσεις ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, όπως:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ΙΜΜΚΟ στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται εδώ.