Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Ιστοσελίδων

Κατηγορία: the news Εμφανίσεις: 3202

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για τη δημιουργία ιστοσελίδων και εξειδικευμένου λογισμικού, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στην δημιουργία, ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και  περιβαλλοντική ευαισθησία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μια πρόταση:

Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start -up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήραπου δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

 

Γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα,οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό Χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης:

 
 

Η χρηματοδότηση αφορά τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

 
  • Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
  • Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών κτλ
  • Πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Intelligence.
  • Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Πελατειακών Σχέσεων και παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, αποθήκες data collection, CRM, ERP, κ.λ.π.).
  • Δημιουργία Ιστοσελίδων
  • Προβολή προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών μέσω του διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα ή αν γίνεται ξενόγλωσσα για το λανσάρισμα νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές
  • Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές και σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα στην ελληνική γλώσσα ή αν γίνεται ξενόγλωσσα για το λανσάρισμα νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές
 
To ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) ανέρχεται σε 50% σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/9/2011

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ΙΜΜΚΟ στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται εδώ.