Σίγμα Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Κατηγορία: the news Εμφανίσεις: 2810

Σίγμα...
όπως Σχολείο,
όπως Σχολική Επιτροπή...

Imagethumb00012

Το σύστημα "Σίγμα plus" προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Το "Σίγμα plus" (σ+) αποτελεί ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό σύστημα μηχανογράφησης για τη συνολική οικονομική διαχέιριση των Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων.

Imagethumb00012Το σύστημα (σ+) αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικό ένα τρέχον και ιδιαίτερα κοστοβόρο πρόβλημα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αποστολή του είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία καθώς και η καταγραφή, η οργάνωση, η διαχείριση και η εποπτεία των εσόδων και των δαπανών των σχολικών επιτροπών και των σχολικών κοινοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός του (σ+) είναι να διευκολύνει τους φορείς-χρήστες:

Σε ποιούς απευθύνεται

Βασικές λειτουργίες

Απαιτήσεις του Συστήματος

Το "Σίγμα plus" (σ+) είναι ένα Web-based σύστημα και αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί κάτω από οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Το σύστημα ΔΕΝ απαιτεί:

Δείτε περισσότερα για το "Σίγμα Plus" στον εξειδικευμένο δικτυακό του τόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια αναλυτικότερη παρουσίαση του συστήματος.