Προγράμματα Digi-Content & Digi-Retail

Κατηγορία: the news Εμφανίσεις: 2447

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοίνωσαν την έναρξη των νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων «digi-content» και «digi-retail», συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ.

 

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν το χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και στοχεύουν στην αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, η δράση «Digi-retail» αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και τις συνέργειες ενίσχυσης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών. Ενδεικτικά, θα επιδοτηθούν έως και 60% (ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης) ενέργειες όπως:

Η δεύτερη δράση, «Digi-content», αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά, ενισχύοντας τον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης. Ενδεικτικά, θα επιδοτηθούν έως και 60% (ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης) ενέργειες όπως:

Η ΙΜΜΚΟ μαζί με την εταιρία ΑΒΑΞ Computers Applications προετοίμασε για τους ενδιαφερόμενους μια σειρά ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στα ανωτέρω προγράμματα ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ΙΜΜΚΟ στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται εδώ.