Εμφανίσεις: 2870

Η Βελτιστοποίηση Θέσης στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) είναι μια σειρά διαδικασιών για τη βελτίωσης της θέσης ενός δικτυακού τόπου στις αναζητήσεις που γίνονται στις μηχανές αναζήτησης όπως το Google.

Γενικότερα ισχύει ο κανόνας ότι όσο πιο υψηλή θέση κατέχει ένα websites στις μηχανές αναζήτησης, τόσο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μπορεί να έχει. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 90% της κίνησης (traffic) στο internet, δημιουργείται από τις μηχανές αναζήτησης, ενώ οι περισσότεροι χρήστες του Internet, όταν ψάχνουν κάτι στις μηχανές αυτές, δεν ξεπερνούν την τρίτη ή τέταρτη σελίδα αναζήτησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα η αξία του SEO είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε δικτυακό τόπο που επιθυμεί μια ικανοποιητική, αν όχι πολύ αυξημένη κίνηση.

Στο SEO χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης. Όλες αυτές βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης καθώς και στις εκτιμήσεις προτίμησης των χρηστών τους (π.χ. με ποιές λέξεις θα αναζητήσουν την πληροφορία που θέλουν).

Οι ενδιαφερόμενοι για υπηρεσίες SEO θα πρέπει να έχουν υπόψη δυο σημαντικές παραμέτρους: