Εμφανίσεις: 5055

To Software as a Service (με ακρωνύμιο SaaS, εναλλακτικά γνωστό και ως "λογισμικό κατ' απαίτηση") είναι ένα νέο μοντέλο διάθεσης λογισμικού, στο οποίο οι άδειες χρήσης εφαρμογών λογισμικού δεν αγοράζονται, αλλά ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού στο πλαίσιο "πληρώνεις όσο το χρησιμοποιείς" ή στο πλαίσιο συνδρομής για τη χρονική περίοδο που ο χρήστης το έχει ανάγκη. Η πρόσβαση στο λογισμικό γίνεται μέσω Διαδικτύου και ενός κοινού φυλλομετρητή (web browser).

Στην περίπτωση του Software as a Service, η αδειοδότηση χρήσης περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού, τη χρήση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του λογισμικού, τις νέες εκδόσεις του λογισμικού καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας αντίγραφων ασφαλείας σε τακτικά χρονικά διαστήματα, βελτιστοποίησης βάσης δεδομένων, συντήρησης.

Τα πλεονεκτήματα του SaaS, τα οποία το έχουν ήδη ανάξει σε ένα ευρέως διαδεδόμενο μοντέλο διάθεσης λογισμικού, είναι: